Ekumenický1. Mojžišova33,6

1. Mojžišova 33:6

Genesis

Po­tom pred­stúpili slúžky s deťmi a po­klonili sa.


Verš v kontexte

5 Keď sa Ézav roz­hliadol a uvidel ženy s deťmi, po­vedal: Kto sú títo pri tebe? Jákob od­povedal: To sú moje deti, ktorými ob­daril Boh tvoj­ho služob­níka. 6 Po­tom pred­stúpili slúžky s deťmi a po­klonili sa. 7 Pri­stúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa po­klonili. Na­koniec pred­stúpila Ráchel s Jozefom a po­klonili sa.

späť na 1. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak sa pri­blížily diev­ky aj ich synovia a po­klonili sa.

Evanjelický

6 Po­tom pri­stúpili slúžky so svojimi deťmi a po­klonili sa;

Ekumenický

6 Po­tom pred­stúpili slúžky s deťmi a po­klonili sa.

Bible21

6 Me­zi­tím se při­blíži­ly ot­ro­kyně se svý­mi dět­mi a poklo­ni­ly se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček