Ekumenický1. Mojžišova33,19

1. Mojžišova 33:19

Genesis

Od synov Chamóra, Šekemov­ho ot­ca, kúpil za sto kesít kus poľa, na ktorom si roz­ložil stany.


Verš v kontexte

18 Na svojej ces­te z Paddan Arama došiel Jákob bez nehody do mes­ta Síchem, ktoré je v Kanaáne, a usadil sa na­proti mes­tu. 19 Od synov Chamóra, Šekemov­ho ot­ca, kúpil za sto kesít kus poľa, na ktorom si roz­ložil stany. 20 Po­stavil tam ol­tár a na­zval ho: Boh je Bohom Iz­raela.

späť na 1. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

19 A kúpil diel poľa, na ktorom bol roz­tiahol svoj stán, z ruky synov Chamora, otca Sichemov­ho, za sto kesít.

Evanjelický

19 Od synov Síchemov­ho otca Chamóra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si roz­ložil stan.

Ekumenický

19 Od synov Chamóra, Šekemov­ho ot­ca, kúpil za sto kesít kus poľa, na ktorom si roz­ložil stany.

Bible21

19 Díl po­le, na němž vztyčil svůj stan, kou­pil od synů Še­che­mova otce Cha­mo­ra za sto min­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček