Ekumenický1. Mojžišova28,9

1. Mojžišova 28:9

Genesis

od­išiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Máchalat, dcéru Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ses­tru Nebajóta.


Verš v kontexte

8 Keď Ézav po­strehol, že sa jeho ot­covi Izákovi Kanaánčan­ky ne­páčia, 9 od­išiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Máchalat, dcéru Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ses­tru Nebajóta. 10 Jákob od­išiel z Beér-Šeby a šiel do Cháranu.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 od­išiel Ezav k Iz­maelovi a vzal si Machalatu, dcéru Iz­maela, syna Ab­rahámov­ho, ses­tru Nebajotovu, pop­ri svojich ženách za ženu.

Evanjelický

9 od­išiel Ézav k Iz­maelovi a vzal si ku svojim ženám za ženu ešte Machalatu, dcéru Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ses­tru Nebájótovu.

Ekumenický

9 od­išiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Máchalat, dcéru Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ses­tru Nebajóta.

Bible21

9 a tak šel k Iz­mae­lovi a kro­mě žen, které už měl, si vzal za manželku Ma­chalat, dce­ru Abraha­mova syna Iz­mae­le, sest­ru Ne­bajo­tovu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček