Ekumenický1. Mojžišova28,10

1. Mojžišova 28:10

Genesis

Jákob od­išiel z Beér-Šeby a šiel do Cháranu.


Verš v kontexte

9 od­išiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Máchalat, dcéru Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ses­tru Nebajóta. 10 Jákob od­išiel z Beér-Šeby a šiel do Cháranu. 11 Došiel na mies­to, kde prenocoval, lebo sln­ko už za­padalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

10 A Jakob vy­šiel z Bér-šeby a išiel do Chárana.

Evanjelický

10 Jákob od­išiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu.

Ekumenický

10 Jákob od­išiel z Beér-Šeby a šiel do Cháranu.

Bible21

10 Jákob ode­šel z Beer-še­by a vy­dal se k Cháranu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček