Ekumenický1. Mojžišova28,8

1. Mojžišova 28:8

Genesis

Keď Ézav po­strehol, že sa jeho ot­covi Izákovi Kanaánčan­ky ne­páčia,


Verš v kontexte

7 Ézav videl, že Jákob po­slúchol otca i mat­ku a od­išiel do Pad­dan Arama. 8 Keď Ézav po­strehol, že sa jeho ot­covi Izákovi Kanaánčan­ky ne­páčia, 9 od­išiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Máchalat, dcéru Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ses­tru Nebajóta.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 a keď tiež videl Ezav, že dcéry Kanaánove sú zlé očiach Izáka, jeho ot­ca,

Evanjelický

8 Keď teda Ézav videl, že sa jeho ot­covi Izákovi Kanaán­ky ne­poz­dávali,

Ekumenický

8 Keď Ézav po­strehol, že sa jeho ot­covi Izákovi Kanaánčan­ky ne­páčia,

Bible21

8 Ezau také vi­děl, že jeho otec ne­li­bě snáší kanaán­ské dce­ry,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček