Ekumenický1. Mojžišova28,6

1. Mojžišova 28:6

Genesis

Ézav videl, že Izák Jákoba požeh­nal a po­slal do Pad­dan Arama, aby si od­tiaľ vzal ženu, a že mu pri požeh­naní pri­kázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek.


Verš v kontexte

5 Izák pre­pus­til Jákoba a ten sa odo­bral do Pad­dan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betúela, brata Rebeky, Jákobovej a Ézavovej mat­ky. 6 Ézav videl, že Izák Jákoba požeh­nal a po­slal do Pad­dan Arama, aby si od­tiaľ vzal ženu, a že mu pri požeh­naní pri­kázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek. 7 Ézav videl, že Jákob po­slúchol otca i mat­ku a od­išiel do Pad­dan Arama.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď videl Ezav, že Izák požeh­nal Jakoba a po­slal ho do Pádan-arama, aby si vzal od­tiaľ ženu, keď ho žeh­nal, a že mu pri­kázal po­vediac: Ne­vez­meš, si ženy z dcér Kanaánových

Evanjelický

6 Ézav videl, že Izák požeh­nal Jákoba a po­slal ho do Pad­dán-Aramu, aby si od­tiaľ vzal ženu, a že pri požeh­naní mu dal príkaz: Neber si ženu spomedzi Kanaánok,

Ekumenický

6 Ézav videl, že Izák Jákoba požeh­nal a po­slal do Pad­dan Arama, aby si od­tiaľ vzal ženu, a že mu pri požeh­naní pri­kázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek.

Bible21

6 Ezau uvi­děl, že Izák Jáko­bovi požeh­nal, když ho po­sílal do Pa­dan-ara­mu, aby si od­tud vzal manželku, a že když mu žeh­nal, přikázal mu: „Ne­ber si manželku z kanaán­ských dcer,“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček