Ekumenický1. Mojžišova28,7

1. Mojžišova 28:7

Genesis

Ézav videl, že Jákob po­slúchol otca i mat­ku a od­išiel do Pad­dan Arama.


Verš v kontexte

6 Ézav videl, že Izák Jákoba požeh­nal a po­slal do Pad­dan Arama, aby si od­tiaľ vzal ženu, a že mu pri požeh­naní pri­kázal: Neber si ženu spomedzi Kanaánčaniek. 7 Ézav videl, že Jákob po­slúchol otca i mat­ku a od­išiel do Pad­dan Arama. 8 Keď Ézav po­strehol, že sa jeho ot­covi Izákovi Kanaánčan­ky ne­páčia,

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

7 a že Jakob po­slúchol svoj­ho otca a svoju mat­ku a išiel do Pádan-arama,

Evanjelický

7 a že Jákob po­slúchol otca i mat­ku a od­išiel do Pad­dán-Aramu.

Ekumenický

7 Ézav videl, že Jákob po­slúchol otca i mat­ku a od­išiel do Pad­dan Arama.

Bible21

7 a že Jákob po­s­le­chl svého otce a matku a ode­šel do Pa­dan-ara­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček