Ekumenický1. Mojžišova28,3

1. Mojžišova 28:3

Genesis

Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov.


Verš v kontexte

2 Vy­ber sa do Pad­dan Arama, do domu Betúela, otca tvojej mat­ky, a tam si vy­ber ženu z dcér Lábana, brata tvojej mat­ky. 3 Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov. 4 Nech dá Ab­rahámovo požeh­nanie tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, aby si sa stal vlast­níkom krajiny, v ktorej si cudzin­com, a ktorú Boh dal Ab­rahámovi.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 A sil­ný Bôh všemohúci nech ťa požeh­ná, nech ťa rozp­lodí a rozm­noží, aby si bol hromadou národov.

Evanjelický

3 Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

Ekumenický

3 Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

Bible21

3 Kéž ti Vše­mo­hou­cí Bůh požeh­ná, kéž tě roz­plodí a roz­množí, aby ses stal ot­cem svaz­ku národů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček