Roháček1. Mojžišova28,3

1. Mojžišova 28:3

Genesis

A sil­ný Bôh všemohúci nech ťa požeh­ná, nech ťa rozp­lodí a rozm­noží, aby si bol hromadou národov.


Verš v kontexte

2 Zo­ber sa, idi do Pádan-arama, do domu Betuela, otca svojej mat­ky, a od­tiaľ si vez­mi ženu, z dcér Lábana, brata svojej mat­ky. 3 A sil­ný Bôh všemohúci nech ťa požeh­ná, nech ťa rozp­lodí a rozm­noží, aby si bol hromadou národov. 4 A nech ti dá požeh­nanie Ab­rahámovo, tebe i tvoj­mu semenu s tebou, aby si dedične do­stal zem svoj­ho po­hos­tín­stva, ktorú dal Bôh Ab­rahámovi.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 A sil­ný Bôh všemohúci nech ťa požeh­ná, nech ťa rozp­lodí a rozm­noží, aby si bol hromadou národov.

Evanjelický

3 Nech ťa všemohúci Boh požeh­ná, urobí ťa plod­ným a rozm­noží ťa, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

Ekumenický

3 Kiež ťa Boh Všemohúci požeh­ná, urobí plod­ným a rozm­noží, aby si sa stal spoločen­stvom národov.

Bible21

3 Kéž ti Vše­mo­hou­cí Bůh požeh­ná, kéž tě roz­plodí a roz­množí, aby ses stal ot­cem svaz­ku národů.