Ekumenický1. Mojžišova15,8

1. Mojžišova 15:8

Genesis

On sa opýtal: Pán, Hos­podin, podľa čoho po­znám, že ju budem vlast­niť?


Verš v kontexte

7 Po­tom mu po­vedal: Ja som Hos­podin, ktorý som ťa vy­viedol z Chaldejského Úru, aby som ti dal do vlast­níc­tva túto krajinu. 8 On sa opýtal: Pán, Hos­podin, podľa čoho po­znám, že ju budem vlast­niť? 9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A po­vedal: Ó, Pane, Hos­podine, po čom po­znám, že ju zdedím trvale?

Evanjelický

8 On však po­vedal: Hos­podine Pane, podľa čoho po­znám, že bude mojím vlast­níc­tvom?

Ekumenický

8 On sa opýtal: Pán, Hos­podin, podľa čoho po­znám, že ju budem vlast­niť?

Bible21

8 Abram se ze­ptal: „Hos­po­di­ne, Pane můj, pod­le če­ho po­znám, že ji zdědím?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček