Ekumenický1. Mojžišova15,9

1. Mojžišova 15:9

Genesis

On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka.


Verš v kontexte

8 On sa opýtal: Pán, Hos­podin, podľa čoho po­znám, že ju budem vlast­niť? 9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka. 10 Keď to všet­ko priniesol, roz­polil to a jed­nu polo­vicu položil na­proti druhej, ale vtáky neroz­polil.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä.

Evanjelický

9 Nato mu riekol: Dones mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúbä.

Ekumenický

9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka.

Bible21

9 On mu od­po­věděl: „Při­nes mi tříletou jalovici, tříletou ko­zu, tříletého be­ra­na, také hrd­ličku a holoubě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček