Ekumenický1. Mojžišova12,6

1. Mojžišova 12:6

Genesis

Ab­rám prešiel krajinou až k posvätnému mies­tu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.


Verš v kontexte

5 Ab­rám vzal svoju ženu Sáraj, svoj­ho synov­ca Lóta, všetok majetok, čo nadobud­li, i služob­níc­tvo, ktoré zís­kali v Chárane. Po­hli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu, 6 Ab­rám prešiel krajinou až k posvätnému mies­tu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania. 7 Ab­rámovi sa zjavil Hos­podin a po­vedal mu: Túto krajinu dám tvoj­mu po­tom­stvu. Po­tom tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ab­ram prešiel zem až po mies­to Sichem, až k dubu Móre. A vtedy bol v zemi Kananej.

Evanjelický

6 Ab­rám prešiel krajinou až po po­svät­né mies­to v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanaán­ci.

Ekumenický

6 Ab­rám prešiel krajinou až k posvätnému mies­tu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.

Bible21

6 Abram pro­cházel tou zemí až k mís­tu zvané­mu Še­chem, až k dubu Mo­re. (V zemi tenkrát ži­li Kananej­ci.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček