Ekumenický1. Mojžišova12,5

1. Mojžišova 12:5

Genesis

Ab­rám vzal svoju ženu Sáraj, svoj­ho synov­ca Lóta, všetok majetok, čo nadobud­li, i služob­níc­tvo, ktoré zís­kali v Chárane. Po­hli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu,


Verš v kontexte

4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin. Šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď od­išiel z Cháranu. 5 Ab­rám vzal svoju ženu Sáraj, svoj­ho synov­ca Lóta, všetok majetok, čo nadobud­li, i služob­níc­tvo, ktoré zís­kali v Chárane. Po­hli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu, 6 Ab­rám prešiel krajinou až k posvätnému mies­tu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 A Ab­ram vzal Sáraj, svoju ženu, i Lota, syna svoj­ho brata, a všetok ich nadobud­nutý majetok, ktorý nadobud­li, i duše, ktoré zís­kali v Chárane, a vy­šli, aby išli do zeme Kanaána, a prišli do zeme Kanaána.

Evanjelický

5 Ab­rám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratov­ho syna Lóta i všet­ko svoje imanie, ktoré nadobud­li, i ľudí, ktorých zís­kali v Cháráne, a vy­šli, aby putovali do Kanaánu. Tak prišli do Kanaánu.

Ekumenický

5 Ab­rám vzal svoju ženu Sáraj, svoj­ho synov­ca Lóta, všetok majetok, čo nadobud­li, i služob­níc­tvo, ktoré zís­kali v Chárane. Po­hli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu,

Bible21

5 Abram s se­bou vzal svou ženu Sa­raj, svého synov­ce Lota a vše­chen majetek, je­hož naby­li, i če­leď, kte­rou zís­ka­li v Cháranu. Vy­da­li se na ces­tu do kanaán­ské země a přiš­li do ní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček