Ekumenický1. Mojžišova12,7

1. Mojžišova 12:7

Genesis

Ab­rámovi sa zjavil Hos­podin a po­vedal mu: Túto krajinu dám tvoj­mu po­tom­stvu. Po­tom tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil.


Verš v kontexte

6 Ab­rám prešiel krajinou až k posvätnému mies­tu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania. 7 Ab­rámovi sa zjavil Hos­podin a po­vedal mu: Túto krajinu dám tvoj­mu po­tom­stvu. Po­tom tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil. 8 Od­tiaľ od­išiel do po­horia na východ od Bételu a tam si roz­ložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam po­stavil Hos­podinovi ol­tár a vzýval Hos­podinovo meno.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin sa ukázal Ab­ramovi a riekol: Tvoj­mu semenu dám túto zem. A po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu ukázal.

Evanjelický

7 Tu sa Ab­rámovi zjavil Hos­podin a riekol: Tvoj­mu po­tom­stvu dám túto krajinu. Nato po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil.

Ekumenický

7 Ab­rámovi sa zjavil Hos­podin a po­vedal mu: Túto krajinu dám tvoj­mu po­tom­stvu. Po­tom tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil.

Bible21

7 Teh­dy se Abra­movi ukázal Hos­po­din a ře­kl: „Tuto zem dám tvé­mu semeni.“ Abram tam pro­to po­stavil ol­tář Hos­po­di­nu, jenž se mu ukázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček