EkumenickýGalatským5,7

Galatským 5:7

Dob­re ste bežali. Kto vám za­bránil, aby ste po­slúchali prav­du?


Verš v kontexte

6 Veď v Kristovi Ježišovi ani ob­riez­ka, ani ne­ob­riez­ka neroz­hoduje, ale viera čin­ná po­mocou lás­ky. 7 Dob­re ste bežali. Kto vám za­bránil, aby ste po­slúchali prav­du? 8 Toto pre­hováranie nie je od toho, ktorý vás po­voláva.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Dob­re ste bežali; kto vám pre­kazil, aby ste ne­pos­lúchali prav­dy?

Evanjelický

7 Dob­re ste bežali! Kto vám za­bránil naďalej po­slúchať prav­du?

Ekumenický

7 Dob­re ste bežali. Kto vám za­bránil, aby ste po­slúchali prav­du?

Bible21

7 Běže­li jste vý­borně. Kdo vás za­stavil v následování prav­dy?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček