EkumenickýGalatským1,2

Galatským 1:2

a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii:


Verš v kontexte

1 Pavol, apoštol, po­volaný a po­verený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie:

Evanjelický

2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou: cir­kev­ným zborom v Galácii.

Ekumenický

2 a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii:

Bible21

2 a všich­ni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček