EkumenickýGalatským1,1

Galatským 1:1

Pavol, apoštol, po­volaný a po­verený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,


Verš v kontexte

1 Pavol, apoštol, po­volaný a po­verený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol, nie od ľudí ani nie skr­ze človeka, ale skr­ze Ježiša Kris­ta a Boha Ot­ca, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych,

Evanjelický

1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani pro­stred­níc­tvom človeka, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych -

Ekumenický

1 Pavol, apoštol, po­volaný a po­verený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kris­tom a Bohom Ot­com, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

Bible21

1 Pavel, apoštol (po­slaný ne od li­dí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Ot­ce, který ho vzkřísil z mrt­vých),

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček