RoháčekGalatským1,2

Galatským 1:2

a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie:


Verš v kontexte

1 Pavel, apoštol, nie od ľudí ani nie skr­ze človeka, ale skr­ze Ježiša Kris­ta a Boha Ot­ca, ktorý ho vzkriesil z mŕt­vych, 2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie: 3 milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta,

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie:

Evanjelický

2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou: cir­kev­ným zborom v Galácii.

Ekumenický

2 a všet­ci bratia, čo sú so mnou, cir­kvám v Galácii:

Bible21

2 a všich­ni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: