EkumenickýFilipským2,22

Filipským 2:22

Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evan­jeliu.


Verš v kontexte

21 Všet­ci totiž hľadajú iba svoje záuj­my, a nie záuj­my Ježiša Kris­ta. 22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evan­jeliu. 23 A tak dúfam, že ho budem môcť po­slať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale jeho do­kázanosť znáte, a že jako dieťa ot­covi, tak slúžil so mnou vo veci evan­jelia.

Evanjelický

22 Ale o ňom viete, že sa osvedčil, veď ako syn s ot­com pracoval so mnou v službe evan­jeliu.

Ekumenický

22 Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evan­jeliu.

Bible21

22 O něm ale ví­te, jak se osvědčil: po­máhal mi ve službě evange­lia jako syn ot­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček