EkumenickýEzechiel8,5

Ezechiel 8:5

Po­tom mi po­vedal: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, hľa, tu bol sever­ne od brány hneď pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti.


Verš v kontexte

4 Hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela a podobala sa zjavu, ktorý som videl v údolí. 5 Po­tom mi po­vedal: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, hľa, tu bol sever­ne od brány hneď pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti. 6 Po­vedal mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu pácha dom Iz­raela, ma vy­háňajú z mojej svätyne. Uvidíš však ešte väčšie ohav­nos­ti.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A riekol mi: Synu človeka, nože po­z­dvih­ni svoje oči smerom na sever! A po­z­dvihol som svoje oči smerom na sever. A hľa, od severa brány ol­tára bola tá mod­la rev­nivos­ti, p­ráve tam, kade sa vchádza.

Evanjelický

5 I riekol mi: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, aj­hľa, tu bol sever­ne od brány pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti.

Ekumenický

5 Po­tom mi po­vedal: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, hľa, tu bol sever­ne od brány hneď pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti.

Bible21

5 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „­podívej se k severu.“ Podíval jsem se tím směrem, a hle – se­verně od brá­ny vedou­cí k ol­táři stá­la pří­mo v cestě ta uráž­livá so­cha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček