EkumenickýEzechiel8,6

Ezechiel 8:6

Po­vedal mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu pácha dom Iz­raela, ma vy­háňajú z mojej svätyne. Uvidíš však ešte väčšie ohav­nos­ti.


Verš v kontexte

5 Po­tom mi po­vedal: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, hľa, tu bol sever­ne od brány hneď pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti. 6 Po­vedal mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu pácha dom Iz­raela, ma vy­háňajú z mojej svätyne. Uvidíš však ešte väčšie ohav­nos­ti. 7 Keď ma do­viedol ku vchodu do ná­dvoria, uvidel som dieru v múre.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 A riekol mi: Synu človeka, či vidíš, čo oni robia? Sú to veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú dom Iz­raelov, takže sa musím vzdialiť od svojej svätyne. Ale uvidíš ešte aj iné veľké ohav­nos­ti.

Evanjelický

6 Riekol mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páše dom Iz­raela, ma za­háňajú z mojej svätyne. Avšak ešte väčšie ohav­nos­ti uvidíš.

Ekumenický

6 Po­vedal mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu pácha dom Iz­raela, ma vy­háňajú z mojej svätyne. Uvidíš však ešte väčšie ohav­nos­ti.

Bible21

6 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „vi­díš, co pá­chají? Ty hroz­né ohavnosti, které zde dům Iz­rae­le pro­vádí, takže mě vy­hání z mé sva­tyně? Uvi­díš ale ještě horší ohavnosti.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček