EkumenickýEzechiel8,11

Ezechiel 8:11

Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­ja, syn Šáfanov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z oblaku kadid­la vy­stupovala na­hor.


Verš v kontexte

10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli rôz­ne podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene. 11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­ja, syn Šáfanov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z oblaku kadid­la vy­stupovala na­hor. 12 Po­vedal mi: Videl si, človeče, čo páchajú starší domu Iz­raela v tme, každý vo svojej miest­nos­ti s modlou? Vravia si totiž: Hos­podin nás ne­vidí. Hos­podin opus­til krajinu.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore.

Evanjelický

11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­já, syn Šáfánov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z ob­laku kadid­la vy­stupovala hore.

Ekumenický

11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­ja, syn Šáfanov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z oblaku kadid­la vy­stupovala na­hor.

Bible21

11 Před nimi stálo se­dm­desát stařešinů domu Iz­rae­le a upro­střed nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý měl v ruce ka­di­telnici a vzhů­ru stou­pal ob­lak vonného dý­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček