EkumenickýEzechiel46,2

Ezechiel 46:2

Vtedy nech knieža vstúpi cez pred­sieň brány zvon­ku a nech sa za­staví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obetu i jeho obetu spoločen­stva. Knieža nech sa klania na prahu brány, a po­tom odíde. Ale brána sa nezat­vorí až do večera.


Verš v kontexte

1 Tak hovorí Pán, Hos­podin: Brána do vnútor­ného ná­dvoria, ob­rátená na východ, bude šesť pracov­ných dní za­tvorená, ale v deň sobot­ného od­počin­ku i v deň nov­mesiaca sa ot­vorí. 2 Vtedy nech knieža vstúpi cez pred­sieň brány zvon­ku a nech sa za­staví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obetu i jeho obetu spoločen­stva. Knieža nech sa klania na prahu brány, a po­tom odíde. Ale brána sa nezat­vorí až do večera. 3 Ľud krajiny nech sa klania pred Hos­podinom pri vchode do onej brány cez dni sobot­ného od­počin­ku i cez nov­mesiace.

späť na Ezechiel, 46

Príbuzné preklady Roháček

2 A knieža prij­de ces­tou siene brány zvon­ku a za­stane pri po­d­vojach brány, a kňazi pri­pravia jeho zápal­nú obeť a jeho po­koj­né obeti a po­kloní sa na prahu brány a potom vyjde. A brána sa nezav­rie až do večera.

Evanjelický

2 Vtedy nech knieža vstúpi cez pred­sieň brány zvon­ku a nech sa za­staví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obeť i jeho obeť spoločen­stva. On nech sa klania na prahu brány, a po­tom odíde. Ale brána sa nezat­vorí až do večera.

Ekumenický

2 Vtedy nech knieža vstúpi cez pred­sieň brány zvon­ku a nech sa za­staví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obetu i jeho obetu spoločen­stva. Knieža nech sa klania na prahu brány, a po­tom odíde. Ale brána sa nezat­vorí až do večera.

Bible21

2 Teh­dy do brá­ny zvenku skrze síň ve­jde vlád­ce a za­staví se u jejích veřejí. Až bu­dou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné obě­ti, bude se klanět u prahu brá­ny. Po­té ode­jde, ale brá­na se až do veče­ra ne­zavře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček