EkumenickýEzechiel46,1

Ezechiel 46:1

Tak hovorí Pán, Hos­podin: Brána do vnútor­ného ná­dvoria, ob­rátená na východ, bude šesť pracov­ných dní za­tvorená, ale v deň sobot­ného od­počin­ku i v deň nov­mesiaca sa ot­vorí.


Verš v kontexte

1 Tak hovorí Pán, Hos­podin: Brána do vnútor­ného ná­dvoria, ob­rátená na východ, bude šesť pracov­ných dní za­tvorená, ale v deň sobot­ného od­počin­ku i v deň nov­mesiaca sa ot­vorí. 2 Vtedy nech knieža vstúpi cez pred­sieň brány zvon­ku a nech sa za­staví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obetu i jeho obetu spoločen­stva. Knieža nech sa klania na prahu brány, a po­tom odíde. Ale brána sa nezat­vorí až do večera. 3 Ľud krajiny nech sa klania pred Hos­podinom pri vchode do onej brány cez dni sobot­ného od­počin­ku i cez nov­mesiace.

späť na Ezechiel, 46

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Brána vnútor­ného dvora, ktorá je ob­rátená na východ, bude za­vrená po šesť dní práce a v sobot­ný deň sa ot­vorí aj v deň nov­mesiaca sa ot­vorí.

Evanjelický

1 Tak vraví Hos­podin, Pán: Brána do vnútor­ného ná­dvoria, ob­rátená na východ, bude šesť pracov­ných dní za­tvorená, ale v deň sviatočného od­počin­ku i v deň nov­mesiaca sa ot­vorí.

Ekumenický

1 Tak hovorí Pán, Hos­podin: Brána do vnútor­ného ná­dvoria, ob­rátená na východ, bude šesť pracov­ných dní za­tvorená, ale v deň sobot­ného od­počin­ku i v deň nov­mesiaca sa ot­vorí.

Bible21

1 Tak praví Panovník Hos­po­din: „Východní brá­na vni­třního nádvoří bude po šest pracovních dnů za­vřená, ale v so­botní den a v den novo­luní se otevře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček