EkumenickýEzechiel38,18

Ezechiel 38:18

V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina — moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve.


Verš v kontexte

17 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem proti nim? 18 V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina — moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve. 19 Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela,

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale stane sa toho dňa, v deň, v ktorý prijde Góg na zem Iz­raelovu, hovorí Pán Hos­podin, že moja prch­livosť vy­stúpi do mojich noz­dier,

Evanjelický

18 V ten deň, to jest v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela - znie výrok Hos­podina, Pána - moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve.

Ekumenický

18 V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina — moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve.

Bible21

18 V ten den, praví Panovník Hos­po­din, v den, kdy Gog za­útočí na iz­rael­s­kou zem, vzplane můj prudký hněv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček