EkumenickýEzechiel38,19

Ezechiel 38:19

Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela,


Verš v kontexte

18 V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina — moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve. 19 Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela, 20 takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby, nebes­ké vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

19 a vo svojej žiar­livos­ti, v ohni svoj­ho prud­kého hnevu budem hovoriť! Is­tot­ne bude toho dňa veľké trasenie na zemi Iz­raelovej.

Evanjelický

19 Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela,

Ekumenický

19 Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela,

Bible21

19 Ve svém roz­hor­lení, v pla­meni svého zuření pro­hlašu­ji: V ten den bude v iz­rael­ské zemi ve­liké zemětřesení!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček