EkumenickýEzechiel38,17

Ezechiel 38:17

Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem proti nim?


Verš v kontexte

16 Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami. 17 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem proti nim? 18 V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela — znie výrok Pána, Hos­podina — moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

17 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či si to ty, o ktorom som hovoril za dáv­nych dní skr­ze svojich služob­níkov, prorokov Iz­raelových, ktorí prorokovali v tých dňoch za roky, že ťa do­vediem na nich?

Evanjelický

17 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predošlých dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v tých­to dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem na nich?

Ekumenický

17 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem proti nim?

Bible21

17 Tak praví Panovník Hos­po­din: Ano, jsi to ty, o kom jsem mlu­vil v dávných dnech skrze své služebníky, iz­rael­ské pro­roky. Po ce­lá lé­ta teh­dy pro­ro­kova­li, že tě přive­du pro­ti nim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček