EkumenickýEzechiel37,8

Ezechiel 37:8

Videl som, že boli na nich šľachy, i mäso narást­lo a zvr­chu ich po­tiah­la koža; ale duch v nich nebol.


Verš v kontexte

7 Prorokoval som, ako som do­stal príkaz. Keď som prorokoval, na­stal šum a hr­kot a kos­ti sa pri­bližovali jed­na k druhej. 8 Videl som, že boli na nich šľachy, i mäso narást­lo a zvr­chu ich po­tiah­la koža; ale duch v nich nebol. 9 Po­vedal mi: Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče, a po­vedz mu: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Duch, príď od štyroch vet­rov a dých­ni na tých­to po­bitých, aby ožili.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

8 A videl som, že hľa, ukázaly sa na nich žily, a vy­stúpilo mäso, a koža ich po­tiah­la po vr­chu, ale ducha v nich nebolo.

Evanjelický

8 Videl som, že boli na nich šľachy, i mäso narást­lo a zvr­chu ich po­tiah­la koža; ale duch v nich nebol.

Ekumenický

8 Videl som, že boli na nich šľachy, i mäso narást­lo a zvr­chu ich po­tiah­la koža; ale duch v nich nebol.

Bible21

8 Vi­děl jsem, jak se pokrývají šla­cha­mi a ma­sem a jak se svrchu po­tahují kůží. Du­cha však v sobě neměly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček