EkumenickýEzechiel37,9

Ezechiel 37:9

Po­vedal mi: Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče, a po­vedz mu: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Duch, príď od štyroch vet­rov a dých­ni na tých­to po­bitých, aby ožili.


Verš v kontexte

8 Videl som, že boli na nich šľachy, i mäso narást­lo a zvr­chu ich po­tiah­la koža; ale duch v nich nebol. 9 Po­vedal mi: Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče, a po­vedz mu: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Duch, príď od štyroch vet­rov a dých­ni na tých­to po­bitých, aby ožili. 10 Keď som prorokoval, ako mi pri­kázal, vošiel do nich duch, ožili a po­stavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol mi: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu človeka, a po­vieš duchu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Od štyroch vet­rov prij­di, duchu, a vej na tých­to po­bitých, aby ožili!

Evanjelický

9 Riekol mi: Prorokuj o duchovi, prorokuj, človeče, a po­vedz mu: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Duch, príď od štyroch vet­rov a dých­ni na tých­to po­bitých, aby ožili.

Ekumenický

9 Po­vedal mi: Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče, a po­vedz mu: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Duch, príď od štyroch vet­rov a dých­ni na tých­to po­bitých, aby ožili.

Bible21

9 Teh­dy mi ře­kl: „Pro­ro­kuj k du­chu. Pro­ro­kuj, synu člověčí, a řekni mu – Tak praví Panovník Hos­po­din: Při­jď, du­chu, ze čtyř stran a dech­ni do těch­to po­bi­tých, ať ožijí!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček