EkumenickýEzechiel37,28

Ezechiel 37:28

Po­tom národy spoz­najú, že ja som Hos­podin, ktorý po­sväcuje Iz­rael; moja svätyňa bude upro­stred nich naveky.


Verš v kontexte

26 Uzav­riem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozm­nožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu. 27 Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 28 Po­tom národy spoz­najú, že ja som Hos­podin, ktorý po­sväcuje Iz­rael; moja svätyňa bude upro­stred nich naveky.

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

28 A tak zvedia národy, že ja som Hospodin, ktorý po­sväcujem Iz­raela, keď bude moja svätyňa v ich strede na veky.

Evanjelický

28 Po­tom národy po­znajú, že ja som Hos­podin, ktorý po­sväcuje Iz­rael; moja svätyňa bude upro­stred nich naveky.

Ekumenický

28 Po­tom národy spoz­najú, že ja som Hos­podin, ktorý po­sväcuje Iz­rael; moja svätyňa bude upro­stred nich naveky.

Bible21

28 Teh­dy náro­dy po­znají, že já jsem Hos­po­din, Po­svě­ti­tel Iz­rae­le, až bude má sva­tyně navěky upro­střed nich.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček