EkumenickýEzechiel32,8

Ezechiel 32:8

Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu — znie výrok Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

7 Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac už ne­vydá svoje svet­lo. 8 Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu — znie výrok Pána, Hos­podina. 9 Za­rmútim srd­ce mnohých národov, keď pri­vediem tvojich zajat­cov medzi národy do krajín, ktoré si ne­poz­nal.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

8 všet­ky svetel­né telesá na nebi po­kryjem pre teba v čier­no a dám tmu na tvoju zem, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

8 Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

8 Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

8 Všech­na svět­la, jež září na nebi, kvůli to­bě za­temní­ma tvo­ji zem po­nořím do tmy, praví Panovník Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček