EkumenickýEzechiel32,9

Ezechiel 32:9

Za­rmútim srd­ce mnohých národov, keď pri­vediem tvojich zajat­cov medzi národy do krajín, ktoré si ne­poz­nal.


Verš v kontexte

8 Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu — znie výrok Pána, Hos­podina. 9 Za­rmútim srd­ce mnohých národov, keď pri­vediem tvojich zajat­cov medzi národy do krajín, ktoré si ne­poz­nal. 10 Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi stŕp­nu nad tebou, keď za­mávam proti nim svojím mečom. Budú sa stále triasť o svoj život v deň tvoj­ho pádu.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

9 A strápim srd­ce mnohých národov, keď zanesiem z­vesť o tvojom skrúšení medzi národy, do zemí, ktorých si ne­znal.

Evanjelický

9 Za­rmútim srd­ce mnohých národov, keď pri­vediem tvojich zajat­cov medzi národy do krajín, ktoré si ne­poz­nal.

Ekumenický

9 Za­rmútim srd­ce mnohých národov, keď pri­vediem tvojich zajat­cov medzi národy do krajín, ktoré si ne­poz­nal.

Bible21

9 Mno­hé náro­dy zne­poko­jím v srdci, až tvé kusy roz­ne­su mezi pohany, do zemí, o ni­chž netušíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček