EkumenickýEzechiel32,7

Ezechiel 32:7

Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac už ne­vydá svoje svet­lo.


Verš v kontexte

6 Na­pojím krajinu tvojím výtokom a tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia. 7 Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac už ne­vydá svoje svet­lo. 8 Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

7 A v tom, keď ťa vy­hasím, za­kryjem nebesia a ob­lečiem ich hviez­dy v čier­no; sl­n­ce za­kryjem hus­tým ob­lakom, a mesiac nedá svietiť svoj­mu svet­lu;

Evanjelický

7 Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac ne­vydá svoje svet­lo.

Ekumenický

7 Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac už ne­vydá svoje svet­lo.

Bible21

7 Až zdech­neš, nebe za­kry­jia hvěz­dy na něm zatemním; slunce ukry­ji za mra­kya měsíc ne­vy­dá svůj svit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček