EkumenickýEzechiel32,22

Ezechiel 32:22

Tam je Aššúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom.


Verš v kontexte

21 Sil­ní hr­dinovia budú hovoriť o ňom so svojimi po­moc­ník­mi zo stredu pod­svetia: Zo­stúpili, ležia ne­ob­rezaní, sú pre­bod­nutí mečom. 22 Tam je Aššúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. 23 Dali mu hrob v najzadnejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

22 Tam je Assúr i všet­ko jeho shromaždenie; jeho hroby vôkol neho; všet­ci pobití, pad­li od meča,

Evanjelický

22 Tam je Aššúr i celá jeho družina; jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom.

Ekumenický

22 Tam je Aššúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom.

Bible21

22 Bude tam Asýrie a ce­lá její ar­máda – je­jich hro­by všu­de doko­la! Ti všich­ni pad­li a mečem po­bi­ti

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček