EkumenickýEzechiel32,21

Ezechiel 32:21

Sil­ní hr­dinovia budú hovoriť o ňom so svojimi po­moc­ník­mi zo stredu pod­svetia: Zo­stúpili, ležia ne­ob­rezaní, sú pre­bod­nutí mečom.


Verš v kontexte

20 Pad­nú medzi po­bitých mečom. Meč je pri­pravený. Budú ležať pri nich s celým ich davom. 21 Sil­ní hr­dinovia budú hovoriť o ňom so svojimi po­moc­ník­mi zo stredu pod­svetia: Zo­stúpili, ležia ne­ob­rezaní, sú pre­bod­nutí mečom. 22 Tam je Aššúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

21 Budú mu hovoriť najsilnejší z hrdinov zp­ro­stred pek­la s tými, ktorí mu po­máhali: Sos­túpili, ležia ne­ob­rezan­ci, po­bití mečom.

Evanjelický

21 Z pros­tried­ku pod­svetia budú hovoriť sil­ní hr­dinovia o ňom: Zo­stúpili s tými, čo im po­máhali, ležia ne­ob­rezaní, pre­bod­nutí mečom.

Ekumenický

21 Sil­ní hr­dinovia budú hovoriť o ňom so svojimi po­moc­ník­mi zo stredu pod­svetia: Zo­stúpili, ležia ne­ob­rezaní, sú pre­bod­nutí mečom.

Bible21

21 Mo­cní hr­di­nové o něm a jeho spo­jen­cích pro­mluví zpro­střed záhrobí: ‚Už jsou dole! Ulehli k ne­obřezan­cům po­bi­tým mečem!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček