EkumenickýEzechiel32,23

Ezechiel 32:23

Dali mu hrob v najzadnejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých.


Verš v kontexte

22 Tam je Aššúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. 23 Dali mu hrob v najzadnejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých. 24 Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. Zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu.

späť na Ezechiel, 32

Príbuzné preklady Roháček

23 ktorého hroby sú dané v naj­zad­nejších kútoch jamy, a jeho shromaždenie je vôkol jeho po­hrobišťa, všet­ci po­bití, pad­lí od meča, ktorí púšťali strach v zemi živých.

Evanjelický

23 Dali mu hrob v naj­zad­nejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, totiž všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých ľudí.

Ekumenický

23 Dali mu hrob v najzadnejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých.

Bible21

23 po­hřbeni byli do jámy nej­hlu­bší. Ko­lem jejího hro­bu všu­de doko­la leží její ar­máda. Ti, kdo šíři­li hrů­zu v zemi živých, pad­li, mečem po­bi­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček