EkumenickýEzechiel18,23

Ezechiel 18:23

Či azda môžem mať záľubu v smrti bez­božného — znie výrok Pána, Hos­podina — a nie v tom, aby sa od­vrátil od svojej ces­ty a os­tal nažive?


Verš v kontexte

22 Nijaké prie­stup­ky, ktorých sa do­pus­til, sa mu nebudú pri­pomínať. Bude žiť pre svoju spravod­livosť, ktorú konal. 23 Či azda môžem mať záľubu v smrti bez­božného — znie výrok Pána, Hos­podina — a nie v tom, aby sa od­vrátil od svojej ces­ty a os­tal nažive? 24 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, ak spácha ne­právosť podob­nú ohav­nos­tiam, ktoré páchal bez­božný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravod­livosť, ktorú vy­konal, sa nebude pri­pomínať pre jeho ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til, ale zo­mrie pre svoj hriech, ktorý spáchal.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 Či mám azda záľubu v smr­ti bez­božného, hovorí Pán Hos­podin, či azda nie v tom, aby sa od­vrátil od svojich ciest a žil?

Evanjelický

23 Či azda mám záľubu v smr­ti bez­božného - znie výrok Hos­podina, Pána - a nie v tom, aby sa od­vrátil od svojej ces­ty a os­tal nažive?

Ekumenický

23 Či azda môžem mať záľubu v smrti bez­božného — znie výrok Pána, Hos­podina — a nie v tom, aby sa od­vrátil od svojej ces­ty a os­tal nažive?

Bible21

23 Mám snad za­líbení ve smrti niče­my? praví Panovník Hos­po­din. Ne­chci snad radě­ji, aby se od svých cest od­vrá­til a žil?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček