EkumenickýEzechiel13,18

Ezechiel 13:18

Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Beda tým, ktorí zošívajú čarodej­níc­ke ob­väzy pre každé zápäs­tie a zhotovujú závoje na hlavu akej­koľvek veľkos­ti, aby ulovili ľud­ské životy. Či budete loviť životy môj­ho ľudu a svoje životy, aby ste ud­ržali nažive sami seba?


Verš v kontexte

17 Ty však, človeče, upri svoju tvár proti dcéram svoj­ho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srd­ca, a prorokuj proti nim! 18 Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Beda tým, ktorí zošívajú čarodej­níc­ke ob­väzy pre každé zápäs­tie a zhotovujú závoje na hlavu akej­koľvek veľkos­ti, aby ulovili ľud­ské životy. Či budete loviť životy môj­ho ľudu a svoje životy, aby ste ud­ržali nažive sami seba? 19 Znes­vätili ste ma u môjho ľudu za hr­sť jačmeňa a za kus chleba, aby ste vy­dali na sm­rť osoby, ktoré ne­mali zo­mrieť, a za­chovali ste nažive osoby, ktoré ne­mali žiť, pre­tože ste luhali môj­mu ľudu, ktorý počúva lož.

späť na Ezechiel, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Beda tým, ktoré sošívajú ob­väz­ky na všet­ky kĺby rúk a robia čapice na hlavu každej po­stavy, aby lovily duše. Či budete loviť duše môj­ho ľudu a živiť svoje duše?

Evanjelický

18 Po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Beda tým, ktorí zošívajú čarodej­níc­ke ob­väzy pre každé zápäs­tie a zhotovujú závoje na hlavu akej­koľvek veľkos­ti, aby ulovili ľud­ské životy. Či budete loviť životy môj­ho ľudu a svoje životy, aby ste ud­ržali nažive sami seba?

Ekumenický

18 Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Beda tým, ktorí zošívajú čarodej­níc­ke ob­väzy pre každé zápäs­tie a zhotovujú závoje na hlavu akej­koľvek veľkos­ti, aby ulovili ľud­ské životy. Či budete loviť životy môj­ho ľudu a svoje životy, aby ste ud­ržali nažive sami seba?

Bible21

18 Řekni: Tak praví Panovník Hos­po­din – Běda těm, které ši­jí pás­ky pro každé zápěstí a zho­tovují če­lenky na hlavy všech ve­likostí, aby lapaly duše do pasti! Mys­lí­te, že můžete hu­bit můj lid, a svou vlastní duši za­chránit?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček