EkumenickýEzechiel1,2

Ezechiel 1:2

Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia —


Verš v kontexte

1 V tridsiatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som videnia od Boha. 2 Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia — 3 jas­ne za­znelo slovo Hos­podina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hos­podina.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Piateho dňa toho mesiaca (a to bol piaty rok zajatia kráľa Jojachina)

Evanjelický

2 Piateho dňa toho mesiaca - bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína -

Ekumenický

2 Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia —

Bible21

2 Ano, čtvr­tého dne pátého měsíce toho roku (to­tiž pátého roku vy­hnan­ství krále Jo­a­ki­na)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček