EkumenickýEzechiel1,27

Ezechiel 1:27

Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.


Verš v kontexte

26 Zhora nad klen­bou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vy­zeral ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora po­stava, ktorá vy­zerala ako človek. 27 Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom. 28 Vy­zeralo to ako dúha, ktorá býva na ob­laku za daždivého dňa. Tak vy­zerala podoba slávy Hos­podina. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A videl som niečo jako far­bu žeravého kovu, niečo na po­hľad ako oheň, čím bola obňatá do­okola, od vidu jeho bedier a hore; a od vidu jeho bedier a dole som videl čosi na po­hľad ako oheň, a ten na po­hľad ako človek mal žiaru do­okola.

Evanjelický

27 A videl som lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, čo vy­zeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor až hore k mies­tu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá; avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­ného ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.

Ekumenický

27 Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.

Bible21

27 Ja­ko­by od jeho pasu vzhů­ru jsem vi­děl cosi jako třpyt žhnou­cího vzácného kovu; ko­lem doko­la byl obklopen jakým­si ohněm. Rovněž ja­ko­by od jeho pasu do­lů jsem vi­děl jakýsi oheň, vy­dávající jasnou zář ko­lem doko­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček