EkumenickýEzechiel1,28

Ezechiel 1:28

Vy­zeralo to ako dúha, ktorá býva na ob­laku za daždivého dňa. Tak vy­zerala podoba slávy Hos­podina. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.


Verš v kontexte

26 Zhora nad klen­bou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vy­zeral ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora po­stava, ktorá vy­zerala ako človek. 27 Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom. 28 Vy­zeralo to ako dúha, ktorá býva na ob­laku za daždivého dňa. Tak vy­zerala podoba slávy Hos­podina. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Na po­hľad ako dúha, ktorá býva na ob­laku v deň dažďa, taká bola na po­hľad tá žiara do­okola. To bol zjav podoby slávy Hos­podinovej. A keď som to videl, pad­nul som na svoju tvár a počul som hlas hovoriaceho.

Evanjelický

28 Vy­zeralo to ako dúha, ktorá býva na ob­laku za daždivého dňa. Tak vy­zerala podoba slávy Hos­podinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril.

Ekumenický

28 Vy­zeralo to ako dúha, ktorá býva na ob­laku za daždivého dňa. Tak vy­zerala podoba slávy Hos­podina. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.

Bible21

28 Jako duha na mracích v deš­tivý den, tak vy­pa­da­la ta jasná záře ko­lem dokola. Takové bylo zje­vení podo­by Hos­po­di­novy slávy. Jakmi­le jsem to spatřil, padl jsem na tvář a teh­dy jsem slyšel pro­mlu­vit hlas.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček