RoháčekEzechiel1,27

Ezechiel 1:27

A videl som niečo jako far­bu žeravého kovu, niečo na po­hľad ako oheň, čím bola obňatá do­okola, od vidu jeho bedier a hore; a od vidu jeho bedier a dole som videl čosi na po­hľad ako oheň, a ten na po­hľad ako človek mal žiaru do­okola.


Verš v kontexte

26 Shora nad ob­lohou, ktorá bola nad ich hlavou, bola podoba trónu, na po­hľad ako kameň zafír a na podobe trónu bola podoba na po­hľad ako človek, na ňom shora. 27 A videl som niečo jako far­bu žeravého kovu, niečo na po­hľad ako oheň, čím bola obňatá do­okola, od vidu jeho bedier a hore; a od vidu jeho bedier a dole som videl čosi na po­hľad ako oheň, a ten na po­hľad ako človek mal žiaru do­okola. 28 Na po­hľad ako dúha, ktorá býva na ob­laku v deň dažďa, taká bola na po­hľad tá žiara do­okola. To bol zjav podoby slávy Hos­podinovej. A keď som to videl, pad­nul som na svoju tvár a počul som hlas hovoriaceho.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A videl som niečo jako far­bu žeravého kovu, niečo na po­hľad ako oheň, čím bola obňatá do­okola, od vidu jeho bedier a hore; a od vidu jeho bedier a dole som videl čosi na po­hľad ako oheň, a ten na po­hľad ako človek mal žiaru do­okola.

Evanjelický

27 A videl som lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, čo vy­zeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor až hore k mies­tu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá; avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­ného ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.

Ekumenický

27 Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.

Bible21

27 Ja­ko­by od jeho pasu vzhů­ru jsem vi­děl cosi jako třpyt žhnou­cího vzácného kovu; ko­lem doko­la byl obklopen jakým­si ohněm. Rovněž ja­ko­by od jeho pasu do­lů jsem vi­děl jakýsi oheň, vy­dávající jasnou zář ko­lem doko­la.