Bible21Ezechiel1,27

Ezechiel 1:27

Ja­ko­by od jeho pasu vzhů­ru jsem vi­děl cosi jako třpyt žhnou­cího vzácného kovu; ko­lem doko­la byl obklopen jakým­si ohněm. Rovněž ja­ko­by od jeho pasu do­lů jsem vi­děl jakýsi oheň, vy­dávající jasnou zář ko­lem doko­la.


Verš v kontexte

26 Na­hoře nad klen­bou nad je­jich hlava­mi bylo cosi podobného safírové­mu trůnu a na­hoře na tom trůnu – kdo­si podobný člověku. 27 Ja­ko­by od jeho pasu vzhů­ru jsem vi­děl cosi jako třpyt žhnou­cího vzácného kovu; ko­lem doko­la byl obklopen jakým­si ohněm. Rovněž ja­ko­by od jeho pasu do­lů jsem vi­děl jakýsi oheň, vy­dávající jasnou zář ko­lem doko­la. 28 Jako duha na mracích v deš­tivý den, tak vy­pa­da­la ta jasná záře ko­lem dokola. Takové bylo zje­vení podo­by Hos­po­di­novy slávy. Jakmi­le jsem to spatřil, padl jsem na tvář a teh­dy jsem slyšel pro­mlu­vit hlas.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A videl som niečo jako far­bu žeravého kovu, niečo na po­hľad ako oheň, čím bola obňatá do­okola, od vidu jeho bedier a hore; a od vidu jeho bedier a dole som videl čosi na po­hľad ako oheň, a ten na po­hľad ako človek mal žiaru do­okola.

Evanjelický

27 A videl som lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, čo vy­zeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor až hore k mies­tu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá; avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­ného ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.

Ekumenický

27 Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom.

Bible21

27 Ja­ko­by od jeho pasu vzhů­ru jsem vi­děl cosi jako třpyt žhnou­cího vzácného kovu; ko­lem doko­la byl obklopen jakým­si ohněm. Rovněž ja­ko­by od jeho pasu do­lů jsem vi­děl jakýsi oheň, vy­dávající jasnou zář ko­lem doko­la.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček