EkumenickýEzechiel1,21

Ezechiel 1:21

Keď šli bytos­ti, po­hli sa aj kolesá. Keď bytos­ti za­stali, za­stali aj kolesá. Keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách.


Verš v kontexte

20 Kam chcel ísť Duch, ta sa po­hli aj kolesá. Vznies­li sa súčas­ne, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách. 21 Keď šli bytos­ti, po­hli sa aj kolesá. Keď bytos­ti za­stali, za­stali aj kolesá. Keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách. 22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná klen­ba, ktorá bola les­kom podob­ná ligotavému kryštálu a bola rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 keď išly tam­tie, išly, a keď stály, stály; a keď sa po­vznies­ly tam­tie od zeme, po­vznies­ly sa kolesá spolu s nimi, lebo duch živej bytos­ti bol v kolesách.

Evanjelický

21 Keď išli tie, išli aj ony; keď tam­tie za­stali, za­stali aj ony; keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo duch bytos­tí bol v kolesách.

Ekumenický

21 Keď šli bytos­ti, po­hli sa aj kolesá. Keď bytos­ti za­stali, za­stali aj kolesá. Keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách.

Bible21

21 Když se bytosti po­hy­bovaly, kola se hýba­la; když stály, stá­la, když se vznáše­ly nad zemí, vznáše­la se i kola spo­lu s ni­mi, ne­boť ta kola mě­la v sobě du­cha živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček