EkumenickýEzechiel1,20

Ezechiel 1:20

Kam chcel ísť Duch, ta sa po­hli aj kolesá. Vznies­li sa súčas­ne, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách.


Verš v kontexte

19 Keď živé bytos­ti šli, po­hybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá. 20 Kam chcel ísť Duch, ta sa po­hli aj kolesá. Vznies­li sa súčas­ne, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách. 21 Keď šli bytos­ti, po­hli sa aj kolesá. Keď bytos­ti za­stali, za­stali aj kolesá. Keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Kam bol ob­rátený Duch ísť, ta išly, ta, kam ch­cel ísť Duch; a kolesá po­vznášaly sa spolu vedľa nich, lebo duch živej bytos­ti bol v kolesách;

Evanjelický

20 Kam chcel ísť duch, tam kolesá išli, a súčas­ne sa vznies­li, lebo duch bytos­tí bol v kolesách.

Ekumenický

20 Kam chcel ísť Duch, ta sa po­hli aj kolesá. Vznies­li sa súčas­ne, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách.

Bible21

20 Kamko­li za­mířil Duch, tam šly – kamko­li Duch za­mířil. Kola se s nimi také vznáše­la, ne­boť ta kola mě­la v sobě du­cha živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček