EkumenickýEzechiel1,19

Ezechiel 1:19

Keď živé bytos­ti šli, po­hybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá.


Verš v kontexte

18 Mali bah­ry a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách. 19 Keď živé bytos­ti šli, po­hybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá. 20 Kam chcel ísť Duch, ta sa po­hli aj kolesá. Vznies­li sa súčas­ne, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Keď išly živé bytos­ti, išly aj kolesá vedľa nich, a keď sa po­vznies­ly živé bytos­ti od zeme, po­vznies­ly sa aj kolesá.

Evanjelický

19 Keď živé bytos­ti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá.

Ekumenický

19 Keď živé bytos­ti šli, po­hybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá.

Bible21

19 Když se bytosti po­hy­bovaly, hýba­la se kola s ni­mi, a když se bytosti vznáše­ly nad zemí, vznáše­la se i ko­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček