EvanjelickýEzechiel1,2

Ezechiel 1:2

Piateho dňa toho mesiaca - bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína -


Verš v kontexte

1 V trid­siatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 2 Piateho dňa toho mesiaca - bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína - 3 zreteľne za­znelo slovo Hos­podinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búzího, v krajine Chal­dej­cov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hos­podinova.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Piateho dňa toho mesiaca (a to bol piaty rok zajatia kráľa Jojachina)

Evanjelický

2 Piateho dňa toho mesiaca - bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína -

Ekumenický

2 Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia —

Bible21

2 Ano, čtvr­tého dne pátého měsíce toho roku (to­tiž pátého roku vy­hnan­ství krále Jo­a­ki­na)