EkumenickýEzdráš8,23

Ezdráš 8:23

Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť.


Verš v kontexte

22 Han­bil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jaz­du na našu ochranu pred ne­priateľom na ces­te. Veď sme vy­hlásili kráľovi: Ruka nášho Boha vlád­ne nad všet­kými tými, čo ho vy­hľadávajú na svoje dob­ro, ale jeho mohut­ný hnev za­sahuje všet­kých, čo ho opúšťajú. 23 Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť. 24 Po­tom som vy­bral dvanás­tich z popredných kňazov, Šéreb­ju a Chašab­ju a s nimi desiatich spomedzi ich bratov.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

Evanjelický

23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

Ekumenický

23 Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť.

Bible21

23 Posti­li jsme se tedy a pro­si­li za to svého Bo­ha, a vy­s­lyšel nás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček