EkumenickýEzdráš6,21

Ezdráš 6:21

Iz­raeliti teda jed­li pas­chál­neho barán­ka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všet­ci, čo sa od­delili od poškvr­ny po­hanov tej krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela.


Verš v kontexte

20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe. 21 Iz­raeliti teda jed­li pas­chál­neho barán­ka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všet­ci, čo sa od­delili od poškvr­ny po­hanov tej krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela. 22 Slávili aj sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hos­podin ich ob­daroval radosťou. Na­klonil k nim srd­ce asýr­skeho kráľa, aby po­silňoval ich ruky na stav­be domu Boha, Boha Iz­raela.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak jedli synovia Iz­raelovi, ktorí sa boli na­vrátili z pre­stehovania, i každý, kto sa bol od­delil od nečis­toty národov zeme a pri­pojil sa k nim hľadajúc Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho.

Evanjelický

21 Iz­rael­ci, ktorí sa vrátili zo zajatia, jed­li, aj všet­ci, čo sa od­delili od nečis­toty národov krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela.

Ekumenický

21 Iz­raeliti teda jed­li pas­chál­neho barán­ka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všet­ci, čo sa od­delili od poškvr­ny po­hanov tej krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela.

Bible21

21 Beránka jedli synové Iz­rae­le navrácení ze za­jetí a s nimi každý, kdo se od­dě­lil od nečisto­ty okolních národů, aby hledal Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček