EkumenickýEzdráš6,20

Ezdráš 6:20

Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe.


Verš v kontexte

19 Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca. 20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe. 21 Iz­raeliti teda jed­li pas­chál­neho barán­ka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všet­ci, čo sa od­delili od poškvr­ny po­hanov tej krajiny a pri­dali sa k nim, aby hľadali Hos­podina, Boha Iz­raela.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo sa boli očis­tili kňazi a Leviti jako jeden muž, všet­ci boli čis­tí, a za­bíjali veľkonočného barán­ka všet­kým synom pre­stehovania i svojim bratom kňazom i sebe.

Evanjelický

20 Keďže sa kňazi a levíti očis­tili, všet­ci do jed­ného boli čis­tí a za­bíjali pas­chál­neho barán­ka za všet­kých, čo boli v zajatí, za svojich bratov kňazov aj sami za seba.

Ekumenický

20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe.

Bible21

20 Kněží se pro­to očišťova­li a stejně tak levi­té. Když byli všich­ni do jedno­ho čis­tí, po­razi­li beránka všem navrá­til­cům, svým bratřím kněžím i sobě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček